Dec-00,中国的m2gdp为什么远高于美国?

2022-11-13本文数据来自美联储网站1960-2022年美国货币供应量M1、M21960-2022年美国货币供应量M1、M2数据,可见本文后面的表格。根据美联储公布的数据,2022年9月,美国季调后的货币供应量M1为20.28万亿美元,M2为21

2022-11-13

本文数据来自美联储网站

1960-2022年美国货币供应量M1、M2

1960-2022年美国货币供应量M1、M2数据,可见本文后面的表格。

根据美联储公布的数据,2022年9月,美国季调后的货币供应量M1为20.28万亿美元,M2为21.5万亿美元。M2相当于2021年美国GDP总量的92.2%。

从历史上来看,70年代美国的货币供应量增速较快,达到10%左右,这可能也是70-80年代初的长期滞涨有关。

90-00年代初,美国的货币供应量M2同比增速也出现了加快,这可能也是这一时期美国经济快速增长的原因。

可见,货币增长较快的时期,往往会带来经济较快增长或高通胀。考虑到2020年美国货币供应量的大幅增长,未来美国经济很可能依然存在着通胀的压力,且经济增速不会太低,经济增速可能会持续超出市场的预期。

Dec-00,中国的m2gdp为什么远高于美国?

2020年美国M2同比增长超20%,为60年来最快增速

2020年5月,美国货币供应量M1直接从4月份的4.78万亿美元大幅增长到16.23万亿美元。M2增速同比直接飙升到20%以上,超过1960年代以来任何时期的M2增速。

2020年美国货币供应量大幅增长,是因为美国出台大规模的救市措施,直接给老百姓疯狂撒钱,导致金融体系的货币供应量短期内快速增长。

2020年美国大放水,大规模救市,给老百姓疯狂撒钱,导致居民手中的货币大幅增加,引发消费大幅增长,最终导致了目前的高通胀。

Dec-00,中国的m2gdp为什么远高于美国?

2022年美国开启了货币紧缩,M2同比增速已经回归正常

到2022年,美国的货币供应量增速已经回归了正常,2022年9月,M2同比增长2.6%,M1同比增长2.1%。

2022年3月,美国M1、M2达到峰值,分别达到20.7,21.74万亿美元,此后,美联储缩减购债规模,M1、M2也纷纷下降,到2022年9月,M1、M2分别下降到20.28、21.5万亿美元,分别减少4156亿美元、2363万亿美元。

随着美联储持续进行缩减QE规模,预计未来1-2年,美国M1还将持续下降。

2008年金融危机之后,美国的M2/GDP的比重持续升高

Dec-00,中国的m2gdp为什么远高于美国?

比较自1959年以来,美国货币供应量M2与美国GDP的比例来看,2008年金融危机之前美国的M2/GDP的比例总体较低,一直稳定在50-60%左右。

1990年代,美国的M2/GDP比例持续下降,1997年一度下降到45.8%。

2008年之后,美国的M2/GDP比例持续升高,到新冠疫情前的2019年,M2/GDP的比例上升到70%左右,2020新冠疫情之后,再度大幅上升,2021年美国M2/GDP的比例上升到88%。

为什么中国的M2/GDP的比重远高于美国?

虽然2021年美国的M2/ GDP的比重高达88%,但2021年中国的M2/GDP的比重高达201.2%,超过美国的2倍多,远远高于美国。

之所以中国的M2/ GDP远高于美国,可能有以下几个方面的原因:

1、一直以来,中国的经济增速显著高于美国,因而需要更多的货币满足经济活动周转的需要。

2、中美融资结构比重差异明显。中国融资以间接融资为主,即,以银行贷款融资为主,债券融资、股票融资等直接融资占比低。而美国的直接融资(债券融资、股票融资)比重很高。间接融资的银行存贷款是计入货币供应量的,而直接融资的债券并不会计入M2当中,这就导致美国的M2显得相对较低,中国的M2显得相对较高。

以政府债/GDP的比重为例,2021年,中国政府债/GDP的比重为47%,而美国2021年政府债/GDP的比重高达121.9%,大幅高于中国。

也就是说,中美货币供应量的巨大差异,实际上是两个金融市场发展程度上的差异,美国金融业更发达,股票、债券市场发达,股票融资、债券融资规模庞大,老百姓除了把钱存银行,更多的是存入股市、债券市场。中国的金融业相对滞后,老百姓主要把钱存银行,导致货币供应量M2显得更高。

1959年-2022年美国货币供应量M2(万亿美元)

月份

数值

月份

数值

Jan-59

0.2866

Jan-91

3.2877

Feb-59

0.2877

Feb-91

3.3045

Mar-59

0.2892

Mar-91

3.3219

Apr-59

0.2901

Apr-91

3.3324

May-59

0.2922

May-91

3.343

Jun-59

0.2941

Jun-91

3.3519

Jul-59

0.2952

Jul-91

3.3561

Aug-59

0.2964

Aug-91

3.355

Sep-59

0.2967

Sep-91

3.3549

Oct-59

0.2965

Oct-91

3.3601

Nov-59

0.2971

Nov-91

3.3655

Dec-59

0.2978

Dec-91

3.3722

Jan-60

0.2982

Jan-92

3.3812

Feb-60

0.2984

Feb-92

3.4

Mar-60

0.2993

Mar-92

3.4039

Apr-60

0.3001

Apr-92

3.3997

May-60

0.3009

May-92

3.3986

Jun-60

0.3023

Jun-92

3.3934

Jul-60

0.3041

Jul-92

3.3939

Aug-60

0.3069

Aug-92

3.3988

Sep-60

0.3084

Sep-92

3.4103

Oct-60

0.3095

Oct-92

3.4238

Nov-60

0.3109

Nov-92

3.4265

Dec-60

0.3124

Dec-92

3.4247

Jan-61

0.3141

Jan-93

3.4191

Feb-61

0.3165

Feb-93

3.4145

Mar-61

0.3183

Mar-93

3.4117

Apr-61

0.3199

Apr-93

3.4113

May-61

0.3222

May-93

3.4369

Jun-61

0.3243

Jun-93

3.4424

Jul-61

0.3256

Jul-93

3.442

Aug-61

0.3276

Aug-93

3.4457

Sep-61

0.3295

Sep-93

3.4522

Oct-61

0.3311

Oct-93

3.4567

Nov-61

0.3334

Nov-93

3.4701

Dec-61

0.3355

Dec-93

3.4745

Jan-62

0.3375

Jan-94

3.4749

Feb-62

0.3401

Feb-94

3.4757

Mar-62

0.3431

Mar-94

3.4801

Apr-62

0.3455

Apr-94

3.4813

May-62

0.3475

May-94

3.4908

Jun-62

0.3493

Jun-94

3.4795

Jul-62

0.3508

Jul-94

3.4882

Aug-62

0.3528

Aug-94

3.4857

Sep-62

0.3549

Sep-94

3.4861

Oct-62

0.3572

Oct-94

3.4843

Nov-62

0.3598

Nov-94

3.4872

Dec-62

0.3627

Dec-94

3.4864

Jan-63

0.3652

Jan-95

3.4924

Feb-63

0.3679

Feb-95

3.4899

Mar-63

0.3707

Mar-95

3.4911

Apr-63

0.3733

Apr-95

3.4992

May-63

0.3761

May-95

3.5242

Jun-63

0.3784

Jun-95

3.5489

Jul-63

0.3811

Jul-95

3.5674

Aug-63

0.3836

Aug-95

3.589

Sep-63

0.386

Sep-95

3.6021

Oct-63

0.3883

Oct-95

3.6134

Nov-63

0.3915

Nov-95

3.6199

Dec-63

0.3932

Dec-95

3.6295

Jan-64

0.3952

Jan-96

3.6479

Feb-64

0.3976

Feb-96

3.6618

Mar-64

0.3998

Mar-96

3.6869

Apr-64

0.4017

Apr-96

3.6977

May-64

0.4042

May-96

3.7096

Jun-64

0.4071

Jun-96

3.7225

Jul-64

0.4101

Jul-96

3.7371

Aug-64

0.4134

Aug-96

3.744

Sep-64

0.4169

Sep-96

3.7534

Oct-64

0.4191

Oct-96

3.7728

Nov-64

0.422

Nov-96

3.7951

Dec-64

0.4247

Dec-96

3.8186

Jan-65

0.4275

Jan-97

3.8346

Feb-65

0.4304

Feb-97

3.8463

Mar-65

0.4332

Mar-97

3.8612

Apr-65

0.4354

Apr-97

3.877

May-65

0.4371

May-97

3.8892

Jun-65

0.4401

Jun-97

3.906

Jul-65

0.4429

Jul-97

3.9239

Aug-65

0.4458

Aug-97

3.9574

Sep-65

0.4495

Sep-97

3.9731

Oct-65

0.4526

Oct-97

3.9923

Nov-65

0.4557

Nov-97

4.0148

Dec-65

0.4592

Dec-97

4.0329

Jan-66

0.462

Jan-98

4.0562

Feb-66

0.4646

Feb-98

4.0889

Mar-66

0.4672

Mar-98

4.1143

Apr-66

0.4693

Apr-98

4.1402

May-66

0.4701

May-98

4.1644

Jun-66

0.4712

Jun-98

4.1841

Jul-66

0.4709

Jul-98

4.2038

Aug-66

0.4726

Aug-98

4.2287

Sep-66

0.4754

Sep-98

4.2676

Oct-66

0.4757

Oct-98

4.3077

Nov-66

0.4773

Nov-98

4.3464

Dec-66

0.4802

Dec-98

4.3752

Jan-67

0.4816

Jan-99

4.4026

Feb-67

0.4851

Feb-99

4.4253

Mar-67

0.4897

Mar-99

4.4321

Apr-67

0.4921

Apr-99

4.4607

May-67

0.4972

May-99

4.4853

Jun-67

0.502

Jun-99

4.5072

Jul-67

0.5063

Jul-99

4.5345

Aug-67

0.5108

Aug-99

4.5517

Sep-67

0.5147

Sep-99

4.5677

Oct-67

0.5182

Oct-99

4.5915

Nov-67

0.5212

Nov-99

4.6105

Dec-67

0.5248

Dec-99

4.638

Jan-68

0.5274

Jan-00

4.6662

Feb-68

0.5304

Feb-00

4.6794

Mar-68

0.5332

Mar-00

4.7102

Apr-68

0.5357

Apr-00

4.7661

May-68

0.5389

May-00

4.7539

Jun-68

0.5426

Jun-00

4.7718

Jul-68

0.5456

Jul-00

4.7894

Aug-68

0.5494

Aug-00

4.8175

Sep-68

0.5536

Sep-00

4.8532

Oct-68

0.5576

Oct-00

4.8692

Nov-68

0.5624

Nov-00

4.8803

Dec-68

0.5668

Dec-00

4.925

Jan-69

0.5693

Jan-01

4.9757

Feb-69

0.5719

Feb-01

5.0141

Mar-69

0.5744

Mar-01

5.072

Apr-69

0.5757

Apr-01

5.1359

May-69

0.5765

May-01

5.133

Jun-69

0.5785

Jun-01

5.1735

Jul-69

0.5795

Jul-01

5.2034

Aug-69

0.5801

Aug-01

5.2372

Sep-69

0.5821

Sep-01

5.3484

Oct-69

0.5834

Oct-01

5.3371

Nov-69

0.5854

Nov-01

5.3808

Dec-69

0.5879

Dec-01

5.4338

Jan-70

0.5896

Jan-02

5.4541

Feb-70

0.5863

Feb-02

5.4834

Mar-70

0.5873

Mar-02

5.4952

Apr-70

0.5884

Apr-02

5.4954

May-70

0.5915

May-02

5.5215

Jun-70

0.5952

Jun-02

5.5465

Jul-70

0.5991

Jul-02

5.5891

Aug-70

0.6049

Aug-02

5.6316

Sep-70

0.6112

Sep-02

5.656

Oct-70

0.6164

Oct-02

5.7004

Nov-70

0.6211

Nov-02

5.7506

Dec-70

0.6265

Dec-02

5.772

Jan-71

0.6329

Jan-03

5.8046

Feb-71

0.641

Feb-03

5.8407

Mar-71

0.6499

Mar-03

5.8614

Apr-71

0.6584

Apr-03

5.8988

May-71

0.6667

May-03

5.9593

Jun-71

0.673

Jun-03

5.996

Jul-71

0.6796

Jul-03

6.0427

Aug-71

0.6855

Aug-03

6.1008

Sep-71

0.6925

Sep-03

6.0728

Oct-71

0.6984

Oct-03

6.0636

Nov-71

0.7046

Nov-03

6.0691

Dec-71

0.7103

Dec-03

6.0673

Jan-72

0.7177

Jan-04

6.0755

Feb-72

0.7257

Feb-04

6.1143

Mar-72

0.7335

Mar-04

6.1501

Apr-72

0.7384

Apr-04

6.1912

May-72

0.7433

May-04

6.2681

Jun-72

0.7497

Jun-04

6.2705

Jul-72

0.7595

Jul-04

6.2843

Aug-72

0.7687

Aug-04

6.3106

Sep-72

0.7783

Sep-04

6.3453

Oct-72

0.7869

Oct-04

6.3733

Nov-72

0.7939

Nov-04

6.3998

Dec-72

0.8023

Dec-04

6.4183

Jan-73

0.8103

Jan-05

6.4245

Feb-73

0.8141

Feb-05

6.4328

Mar-73

0.8153

Mar-05

6.4419

Apr-73

0.8197

Apr-05

6.4559

May-73

0.8268

May-05

6.4733

Jun-73

0.8333

Jun-05

6.5058

Jul-73

0.8365

Jul-05

6.5374

Aug-73

0.8388

Aug-05

6.5702

Sep-73

0.8393

Sep-05

6.6043

Oct-73

0.8426

Oct-05

6.6386

Nov-73

0.8489

Nov-05

6.655

Dec-73

0.8555

Dec-05

6.6819

Jan-74

0.8597

Jan-06

6.7243

Feb-74

0.8642

Feb-06

6.7486

Mar-74

0.8701

Mar-06

6.7629

Apr-74

0.8729

Apr-06

6.8001

May-74

0.8746

May-06

6.8069

Jun-74

0.8778

Jun-06

6.8449

Jul-74

0.8814

Jul-06

6.8863

Aug-74

0.8841

Aug-06

6.9171

Sep-74

0.8879

Sep-06

6.9442

Oct-74

0.8933

Oct-06

6.9933

Nov-74

0.8986

Nov-06

7.0284

Dec-74

0.9021

Dec-06

7.0716

Jan-75

0.9063

Jan-07

7.1096

Feb-75

0.9141

Feb-07

7.1253

Mar-75

0.925

Mar-07

7.1591

Apr-75

0.9351

Apr-07

7.2313

May-75

0.9479

May-07

7.2454

Jun-75

0.963

Jun-07

7.2786

Jul-75

0.9751

Jul-07

7.309

Aug-75

0.9831

Aug-07

7.3851

Sep-75

0.9915

Sep-07

7.4032

Oct-75

0.9978

Oct-07

7.4172

Nov-75

1.0069

Nov-07

7.4418

Dec-75

1.0162

Dec-07

7.4716

Jan-76

1.0266

Jan-08

7.5055

Feb-76

1.0403

Feb-08

7.5906

Mar-76

1.05

Mar-08

7.6562

Apr-76

1.0608

Apr-08

7.6992

May-76

1.0721

May-08

7.7112

Jun-76

1.0776

Jun-08

7.7289

Jul-76

1.0863

Jul-08

7.7754

Aug-76

1.0987

Aug-08

7.7902

Sep-76

1.1108

Sep-08

7.8595

Oct-76

1.125

Oct-08

7.9653

Nov-76

1.1382

Nov-08

8.0158

Dec-76

1.152

Dec-08

8.1921

Jan-77

1.1652

Jan-09

8.2737

Feb-77

1.1776

Feb-09

8.3031

Mar-77

1.1885

Mar-09

8.3693

Apr-77

1.1996

Apr-09

8.3729

May-77

1.209

May-09

8.4307

Jun-77

1.2178

Jun-09

8.4405

Jul-77

1.2267

Jul-09

8.4451

Aug-77

1.237

Aug-09

8.445

Sep-77

1.2462

Sep-09

8.4442

Oct-77

1.254

Oct-09

8.4711

Nov-77

1.2624

Nov-09

8.5008

Dec-77

1.2703

Dec-09

8.496

Jan-78

1.2797

Jan-10

8.4581

Feb-78

1.2855

Feb-10

8.5074

Mar-78

1.2922

Mar-10

8.5045

Apr-78

1.3004

Apr-10

8.5352

May-78

1.3105

May-10

8.5899

Jun-78

1.3185

Jun-10

8.609

Jul-78

1.3241

Jul-10

8.6188

Aug-78

1.3335

Aug-10

8.6691

Sep-78

1.345

Sep-10

8.7001

Oct-78

1.3523

Oct-10

8.7494

Nov-78

1.3591

Nov-10

8.77

Dec-78

1.366

Dec-10

8.8018

Jan-79

1.3716

Jan-11

8.8231

Feb-79

1.3778

Feb-11

8.8869

Mar-79

1.3878

Mar-11

8.9435

Apr-79

1.4021

Apr-11

9.0049

May-79

1.4102

May-11

9.0755

Jun-79

1.423

Jun-11

9.151

Jul-79

1.4348

Jul-11

9.3166

Aug-79

1.4466

Aug-11

9.5076

Sep-79

1.4541

Sep-11

9.5283

Oct-79

1.4604

Oct-11

9.5621

Nov-79

1.4659

Nov-11

9.6126

Dec-79

1.4737

Dec-11

9.6601

Jan-80

1.4827

Jan-12

9.7333

Feb-80

1.4946

Feb-12

9.7857

Mar-80

1.4998

Mar-12

9.8306

Apr-80

1.5022

Apr-12

9.8846

May-80

1.5123

May-12

9.9284

Jun-80

1.5292

Jun-12

9.9993

Jul-80

1.5455

Jul-12

10.0518

Aug-80

1.5615

Aug-12

10.1213

Sep-80

1.574

Sep-12

10.2008

Oct-80

1.5848

Oct-12

10.2673

Nov-80

1.5958

Nov-12

10.3376

Dec-80

1.5998

Dec-12

10.4597

Jan-81

1.6069

Jan-13

10.4795

Feb-81

1.6187

Feb-13

10.482

Mar-81

1.6366

Mar-13

10.55

Apr-81

1.6592

Apr-13

10.5859

May-81

1.6642

May-13

10.6282

Jun-81

1.6703

Jun-13

10.6849

Jul-81

1.6819

Jul-13

10.7308

Aug-81

1.6943

Aug-13

10.7902

Sep-81

1.706

Sep-13

10.8413

Oct-81

1.7218

Oct-13

10.9567

Nov-81

1.7361

Nov-13

10.969

Dec-81

1.7555

Dec-13

11.0288

Jan-82

1.7704

Jan-14

11.0789

Feb-82

1.7745

Feb-14

11.161

Mar-82

1.7865

Mar-14

11.2002

Apr-82

1.8039

Apr-14

11.2569

May-82

1.8154

May-14

11.3263

Jun-82

1.826

Jun-14

11.3807

Jul-82

1.8315

Jul-14

11.4399

Aug-82

1.8452

Aug-14

11.4694

Sep-82

1.8584

Sep-14

11.5028

Oct-82

1.8697

Oct-14

11.5634

Nov-82

1.8837

Nov-14

11.6047

Dec-82

1.9059

Dec-14

11.6815

Jan-83

1.9594

Jan-15

11.7452

Feb-83

1.9968

Feb-15

11.8639

Mar-83

2.0152

Mar-15

11.8796

Apr-83

2.0286

Apr-15

11.9274

May-83

2.0431

May-15

11.9603

Jun-83

2.0535

Jun-15

12.0058

Jul-83

2.0648

Jul-15

12.0584

Aug-83

2.074

Aug-15

12.1095

Sep-83

2.0832

Sep-15

12.1645

Oct-83

2.0992

Oct-15

12.1968

Nov-83

2.1123

Nov-15

12.286

Dec-83

2.1235

Dec-15

12.344

Jan-84

2.1382

Jan-16

12.47

Feb-84

2.1582

Feb-16

12.5456

Mar-84

2.1752

Mar-16

12.6097

Apr-84

2.1917

Apr-16

12.6984

May-84

2.2041

May-16

12.7656

Jun-84

2.2151

Jun-16

12.8319

Jul-84

2.2235

Jul-16

12.892

Aug-84

2.2304

Aug-16

12.9782

Sep-84

2.2444

Sep-16

13.0379

Oct-84

2.2589

Oct-16

13.1054

Nov-84

2.2814

Nov-16

13.1765

Dec-84

2.3064

Dec-16

13.2096

Jan-85

2.3324

Jan-17

13.2827

Feb-85

2.3541

Feb-17

13.3514

Mar-85

2.3662

Mar-17

13.4206

Apr-85

2.3754

Apr-17

13.4829

May-85

2.3895

May-17

13.5348

Jun-85

2.4126

Jun-17

13.5589

Jul-85

2.4295

Jul-17

13.621

Aug-85

2.444

Aug-17

13.6796

Sep-85

2.4564

Sep-17

13.7221

Oct-85

2.468

Oct-17

13.7774

Nov-85

2.4778

Nov-17

13.8041

Dec-85

2.4921

Dec-17

13.8523

Jan-86

2.5021

Jan-18

13.8682

Feb-86

2.5129

Feb-18

13.9102

Mar-86

2.5331

Mar-18

13.9655

Apr-86

2.5578

Apr-18

13.9877

May-86

2.5848

May-18

14.0412

Jun-86

2.605

Jun-18

14.1026

Jul-86

2.6266

Jul-18

14.137

Aug-86

2.6465

Aug-18

14.1874

Sep-86

2.6678

Sep-18

14.2146

Oct-86

2.6874

Oct-18

14.2285

Nov-86

2.7013

Nov-18

14.2416

Dec-86

2.728

Dec-18

14.3588

Jan-87

2.7439

Jan-19

14.4308

Feb-87

2.7475

Feb-19

14.4723

Mar-87

2.7537

Mar-19

14.5107

Apr-87

2.7677

Apr-19

14.541

May-87

2.7729

May-19

14.6325

Jun-87

2.7746

Jun-19

14.7548

Jul-87

2.779

Jul-19

14.8338

Aug-87

2.7882

Aug-19

14.9198

Sep-87

2.7995

Sep-19

15.0048

Oct-87

2.8148

Oct-19

15.1442

Nov-87

2.8189

Nov-19

15.2499

Dec-87

2.8264

Dec-19

15.3191

Jan-88

2.8474

Jan-20

15.4018

Feb-88

2.8704

Feb-20

15.4587

Mar-88

2.8907

Mar-20

15.9886

Apr-88

2.9107

Apr-20

17.0025

May-88

2.926

May-20

17.8352

Jun-88

2.9384

Jun-20

18.1293

Jul-88

2.9472

Jul-20

18.2778

Aug-88

2.952

Aug-20

18.3574

Sep-88

2.9569

Sep-20

18.5752

Oct-88

2.9653

Oct-20

18.7357

Nov-88

2.9802

Nov-20

18.9698

Dec-88

2.9882

Dec-20

19.1247

Jan-89

2.9917

Jan-21

19.3723

Feb-89

2.9922

Feb-21

19.6149

Mar-89

2.9997

Mar-21

19.8537

Apr-89

3.006

Apr-21

20.1106

May-89

3.0116

May-21

20.4187

Jun-89

3.0279

Jun-21

20.4601

Jul-89

3.0524

Jul-21

20.6153

Aug-89

3.0744

Aug-21

20.8355

Sep-89

3.0925

Sep-21

20.9659

Oct-89

3.1141

Oct-21

21.144

Nov-89

3.1333

Nov-21

21.3494

Dec-89

3.1525

Dec-21

21.49

Jan-90

3.1668

Jan-22

21.6497

Feb-90

3.1792

Feb-22

21.7086

Mar-90

3.1901

Mar-22

21.7397

Apr-90

3.2016

Apr-22

21.6442

May-90

3.2006

May-22

21.6492

Jun-90

3.2137

Jun-22

21.6077

Jul-90

3.2245

Jul-22

21.6362

Aug-90

3.242

Aug-22

21.6324

Sep-90

3.2546

Sep-22

21.5034

Oct-90

3.2593

Nov-90

3.2626

Dec-90

3.2718

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/8971.html